Invulformulier feedback

Heeft u beroep gedaan op een vroedvrouw van de Tiende Maand?

Wij wensen kwalitatieve zorg te verlenen. Om onze kwaliteit te kunnen controleren, verzoeken wij u vriendelijk het onderstaande invulformulier terug te mailen, zodat wij onze zorgverlening kunnen beoordelen en verbeteren.

Alle informatie die u doorgeeft, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.U wordt niet gecontacteerd, tenzij u uitdrukkelijk hiervoor de toestemming geeft onderaan dit formulier. Uw adresgegevens en email worden niet aan derden doorgegeven.

Uw gegevens: