Praktische info

Elke moeder heeft recht op 7 terugbetaalde bezoeken van een vroedvrouw aan huis tot de baby 1 jaar oud is.

Indien u thuis of polyklinisch beviel of een verkort ziekenhuisverblijf nam, dan heb u recht op extra terugbetaalde bezoeken. Ook zijn additionele terugbetaalde bezoeken altijd mogelijk op voorschrift van een arts.

Er wordt gewerkt met de derdebetalers-regeling. Dit betekent dat de mutualiteit rechtstreeks de vroedvrouw zal vergoeden.
Er kan door de vroedvrouw wel een kleine verplaatsings- en/of een administratieve kost aan u worden aangerekend.
Om deze kosten zo gering mogelijk te houden stellen wij voor dat u de vroedvrouw contacteert die het dichtst bij u in de buurt woont.

 

Heeft u beroep gedaan op een vroedvrouw van de Tiende Maand?

Wij wensen kwalitatieve zorg te verlenen. Om onze kwaliteit te kunnen controleren, verzoeken wij u vriendelijk het feedbackformulier terug te mailen, zodat wij onze zorgverlening kunnen beoordelen en verbeteren.