vind jouw vroedvrouw

Veelgestelde vragen

Vind je hieronder niet meteen het antwoord op je vraag, neem dan zeker contact met ons op.

Al onze tiendemaand vroedvrouwen zijn geconventioneerd en werken met de derdebetalersregeling. Dit wil zeggen dat wij als vroedvrouw verplicht zijn bepaalde afspraken na te komen en ons te houden aan de bedragen die vooropgesteld werden door het RIZIV (rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Voor deze bedragen is 100% terugbetaling voorzien. Daarbovenop zorgt de derdebetalersregeling er voor dat je het consult niet aan de vroedvrouw hoeft te betalen op de moment van het huisbezoek. Het is jouw persoonlijke mutualiteit die jouw vroedvrouw aan huis zal uitbetalen. De vroedvrouw kan tijdens het consult een kleine vergoeding vragen voor de verplaatsing.

 

Indien je de RIZIV nomenclatuurnummers wilt raadplegen die jouw vroedvrouw hanteert, kan dat hier: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_vroedvrouwen_20230101.pdf

Al vanaf de start van de zwangerschap kan je rekenen op de hulp van een zelfstandige vroedvrouw. Je contacteert dus best een vroedvrouw vanaf het moment dat jouw zwangerschap bekend is! 
Zo kan de vroedvrouw aan huis een kennismakingsgesprek inplannen en samen met jou een zorgplan opstellen zoals jij en jouw partner het willen. Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen al onze diensten uitgebreid uitgelegd worden zodat je goed geïnformeerd doorheen deze zwangerschap kan wandelen. 

De vroedvrouw aan huis blijft tot jouw dienst tot de eerste verjaardag van jouw baby!

Prenataal: Tijdens jouw zwangerschap heb je recht op maximaal 12 bezoekjes van de vroedvrouw aan huis. Deze worden afgestemd op alle andere controles bij de gynaecoloog.

Postnataal: Tijdens de eerste 5 dagen na jouw bevalling komt de vroedvrouw elke dag langs. De vroedvrouw komt steeds de dag vlak na jouw ontslag in het ziekenhuis. Na deze 5 eerste dagen heb je recht op 6 huisbezoeken (zonder doktersvoorschrift). Indien je nood hebt aan meer bezoeken kan de vroedvrouw zelf nog 3 extra bezoeken voorzien. Indien je echt geen afscheid van jouw vroedvrouw kan nemen, geen nood, dan kan een arts een voorschrift voorzien voor extra huisbezoeken. Je hebt hierin zelf het beslissingsrecht over hoe vaak je nood hebt aan de vroedvrouw. 

Ben je zwanger? Contacteer dan meteen een vroedvrouw. 
De vroedvrouw aan huis kan al vanaf het eerste trimester veel betekenen voor jou en voor jouw partner. Een vroedvrouw aan huis zal instaan voor de medische opvolging naast de consultaties bij jouw gynaecoloog en zal al jouw prangende vragen ten alle tijde kunnen beantwoorden. 
Een vroedvrouw aan huis kan indien je dit wenst ook prenatale lessen geven. Dit zijn infosessies waarbij belangrijke topics zoals borstvoeding, kunstvoeding, arbeid/bevalling enzovoort worden besproken zodat je goed geïnformeerd doorheen dit avontuur gaan. 

Geef je borstvoeding en denk je dat je een borstontsteking hebt? 
Bel dan maar meteen naar jouw persoonlijke vroedvrouw aan huis. 
Hoe kan je een borstontsteking herkennen? 
Je ervaart symptomen zoals roodheid, zwelling, warmte en pijn in de borst. Vaak gepaard gaand met koorts bij de mama en een algemeen onwel gevoel. 
Elke borstontsteking vraagt een unieke aanpak, daarom bespreek je dit best met jouw vroedvrouw. Zij zal voor jou het gepaste zorgplan opstellen om deze borstontsteking te verhelpen. 

Internet, sociale media en vriendinnen/kennissen overspoelen je soms wel eens met heel wat informatie over kolfapparaten. 
Overhaast zeker geen aankoop van een kolftoestel maar vraag raad aan jouw vroedvrouw. 
Zij kan jou het gepaste advies geven over: wanneer kolven nodig is, welke soort kolven er bestaan, een kolf kopen of eentje huren, de gepaste maat voor jouw borstschild,… Deze informatie kan ook al tijdens jouw zwangerschap besproken worden tijdens een van onze prenatale lessen. 

Noodnummer voor dringende vragen :

feedbackformulier
© 2023 - 10de maand |
Privacy - Disclaimer - Website door Medialoft